web analytics

Referencer

anbefalinger

Dansk Metal

“Samarbejdet med SatisFactor har været godt – konstruktivt og direkte, og MUS+ har givet mig et reelt værktøj til at styre mine MUS – så der har været en ensartethed, der gør det muligt for mig og de ansatte, at bruge MUS+ efterfølgende, som et værktøj også i forbindelse med trivsel.

MUS+ har været værdifuld for os, da vi ønsker at bruge MUS konstruktivt i vores hverdag. MUS er ikke længere et hængeparti, ingen frygter samtalerne fremadrettet og alle følte en seriøsitet omkring dem der var meget positiv.

Jeg vil anbefale andre at benytte MUS+, da det er rart med den struktur det har givet, samtidig har det være godt med sparrings-samtalerne med SatisFactor før, under og efter MUS.”

Jørgen Madsen, Formand

FOA

“Vi har været glade for at samarbejde med SatisFactor (Suzanne Bauerfeind). Du har været fantastisk til at guide os, og give sparring undervejs.

Ved at bruge MUS+ har vi fået et godt overblik over hvor vi er som organisation og hvor vores medarbejdere er. Det har været et rigtig godt koncept at arbejde med og kan klar anbefales til andre virksomheder.”

Lissi Lund, Afdelingsformand FOA Sjælland

TVC Roskilde

“MUS+ har i høj grad medvirket til, at jeg føler mig hørt og taget alvorligt, hvilket har medført større arbejdsglæde. MUS+ er et genialt redskab til at skabe overblik og tydeliggøre, hvor der kan handles. Samtalen føles bare bedre, mere struktureret og målrettet end de traditionelle MUS koncepter”.

Nina Wurlitzer, Sekretær 

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

“Vi har fået langt bedre forståelse for vores medarbejdere og der er kommet en interesse for MUS, som ikke tidligere har været der. Det er et rigtig godt samtaleværktøj, som gør samtalen sjovere, enklere og mere fleksibel. Til forskel fra tidligere MUS, har vi nu fået en konkret handlingsplan at arbejde videre med og en masse inspiration til at eksekvere. Jeg vil klart anbefale MUS+ til andre”

Rune Tarnø, Advokat & Partner 

Advokatfimaet Tommy V. Christiansen

“MUS+ har åbnet nye døre for os, som skal undersøges nærmere. Værktøjet afdækker udfordringer og giver en bedre forståelse for medarbejderen, og vores opfølgningsmøde/gruppecoaching har givet inspiration til nye tiltag. Jeg har klart fået smag for mere.”

Anders Rynkebjerg, Advokat & Partner

Risbjergsskolen

“MUS+ har været et fint værktøj til personaleledelsen og det har absolut opkvalificeret samtalen. Vi er kommet omkring emner og spørgsmål, vi ellers ikke vil være kommet ind på. Jeg kan klart anbefale MUS+ til dem som ønsker at udvikle deres MUS-samtaler.”

Skoleinspektør Søren Tarp

MultiLine

“Jeg har afprøvet konceptet MUS+ som stresset medarbejder og hvilken forskel! Den viste alt, også det jeg ikke havde mod til at fortælle ud fra en “almindelig” MUS og så skulle jeg selv tage ansvar!

Jeg kan på det varmeste anbefale MUS+, og Suzanne Bauerfeind som er en fantastisk dygtig formidler og rådgiver”

Marion Huustfelt, Kunderådgiver

Spectre

“Jeg deltog i et MUS seminar primo marts i Aarhus hvor Suzanne var aktør med et godt indlæg i disciplinerne omkring planlægning og gennemførelse af brugbare medarbejderudviklingssamtaler. Dette var meget inspirerende og anvendeligt således vi kan udviklere vores MUS i fremtiden. De varmeste anbefaler herfra.”

Kenneth Bach Pedersen, CFO hos Spectre A/S

Væksthuset Sjælland

“Jeg deltog i en MUS-workshop 1:1 med Suzanne for at få lidt inspiration og nye vinkler i forbindelse med et “service-eftersyn” på Væksthusets MUS-samtaler – proces og indhold. Det var et rigtig godt forløb, som jeg absolut kan anbefale til andre. Suzanne er god til at stille ind på de væsentlige ting, spørge kritisk, og workshoppen gav stof til eftertanke, som har været meget brugbart i forbindelse af det nye MUS-set-up”

Marianne Rytter, Sekretær Væksthus Sjælland

Seas NVE

“At være af sted en hel dag hvor fokus udelukkende er eksisterende MUS koncept og hvad jeg/vi kan gøre for at se på det hele med nye øjne, er en helt unik måde, at komme ud af de gamle rutiner og igen mærke, at det vi har og det vi kan gøre bedre – giver fornyet energi og gejst. Det gav mig en virkelig en god oplevelse, hvor enkelt det egentlig er, ved at få brudt med det gamle mønster. Og hvor personligt det kan blive med meget simple værktøjer.

Suzanne er enormt levende – har forberedt sig virkelig grundigt i det vi har i dag – og tør stille de frække og udfordrende spørgsmål, hvilket gør, at mit bidrag på workshoppen er fuldstændig ærligt. Suzanne er enormt tillidsfuld, og det betyder, at jeg tøre læne mig ind i hele processen og fortælle om mine udfordringer. Der er intet på spil.

Jeg gik fra dagen med en rygsæk fyldt med værktøjer, som jeg med det samme kunne arbejde videre med. Jeg skal ikke ud og købe et helt nyt system eller koncept. Det er det som er forskellen på det Suzanne kan og gør i forhold til andre. Jeg ønsker at give mine varmeste anbefalinger, efter en hel dags MUS workshop med Suzanne.”

Maia Riisberg, Kundechef Seas NVE

Facebook

YouTube

LinkedId