DISC-profil

DISC-profil

Jeg arbejder med DISC-profiler, da DISC er et fantastisk værktøj til personlig udvikling – både som menneske, medarbejder og leder.

En DISC-profil er en personlighedsprofil, der bruger fire grundlæggende personlighedstræk til at beskrive en persons adfærd og kommunikationsstil.

For at gøre DISC-profilen let at forstå og ikke mindst at arbejde med – så bruges farverne rød, gul, grøn og blå.

Det røde personlighedstræk står for Dominans (D), det gule for Indflydelse (I), det grønne for Stabilitet (S) og det blå for Kompetent (C).

DISC-profiler kan bruges til mange former for personligudvikling og er et særdeles stærkt ledelsesværktøj.

Er du intresseret, I at høre mere om, hvordan du kan bruge DISC aktivt i din virksomhed – så står jeg klar til at tale med dig.

Hvad bruges DISC til?

En DISC-profil giver mulighed for at forstå ens egen adfærd og kommunikationsstil bedre og er et rigtig godt værktøj til at skabe øget selvbevidsthed og selvindsigt, som gør det nemmere at samarbejde med andre og udvikle sig som menneske.

Når et team kender til hinandens DISC-profiler, kan de bruge det til at styrke og komplementere hinandens svagheder og på den måde skabe et mere harmonisk og produktivt samarbejde.

Ledere kan bruge DISC-profiler til at tilpasse deres ledelsesstil til de enkelte medarbejdere og på den måde øge motivationen hos medarbejderne.

DISC kan også hjælpe med at opklare, hvorfor der indimellem opstår konflikter mellem ansatte og derefter hjælpe til en effektiv konflikthåndtering.

Mange virksomheder benytter DISC-profiler som et aktivt værktøj, også i deres rekrutteringsproces, til at identificere de rette kandidater til virksomheden.

Skærmbillede 2023-08-23 kl. 14.33.24

Hvad er DISC-modellen?

Det var psykologen William Moulton Marston, der i 1928 formulerede DISC-teorien. Den DISC-persontype-model, som jeg bruger, er en mere nutidig udgave af analysen. Og nå ja – så er den forresten et af de mest anvendte psykologiske værktøjer i verden.

Og det er ikke uden grund.

Jeg har set DISC-modellen skabe forandringer for mennesker, ledere og hele arbejdspladser. Men hvad er det, testen kan afsløre, der gør den til så stærkt et redskab til selvindsigt, konfliktløsning og samarbejde?

 
Colors

De fire farver

For at gøre DISC-profilen lettere at forstå og nemmere at arbejde med, bruger man farverne rød, gul, grøn og blå. De fire farver repræsenterer de fire overordnede adfærdstræk, som persontype-modellen tager udgangspunkt i. Det skal ikke forstås som, at man enten er den ene eller anden anden type, men farverne bruges i højere grad til at vise, hvad din personlighedsprofil i højere eller mindre grad domineres af. Din personlighedsprofil kan derfor sagtens være domineret af flere farver, eller være lige fordelt på alle farverne. 

 

Det røde personlighedstræk står for Dominans (D), det gule for Indflydelse (I), det grønne for Stabilitet (S) og det blå for Kompetent (C).

Rød: Dominans

Den røde farve repræsenterer Dominans. Så hvis du har meget præference for rød adfærd, er du typisk meget målrettet og fokuseret på resultater. Sommetider er du så sikker på dine mål, at du bevidst eller ubevidst kan søge at styre andre. Du er en fantastisk kraft, når du giver los, men du kan sommetider virke en smule utålmodig på andre mere fintfølende typer. Det kan være lidt som om, det er ‘your way or the highway’.

Results
Creative

Gul: Indflydelse

Der er aldrig kedeligt omkring de gule. Gule personligheder er fulde af kreative impulser og  gode idéer. De er udadvendte, spontane og fulde af godt humør. Hvis du er gul, så hører du under I’et i DISC-analysen, som står for indflydelse. Du kan altså være præget af et ønske om at påvirke andre til at komme med på din gode idéer. For dine indfald er jo bare de bedste, ikke? Du er også nem at distrahere, for mens den ene idé tager den anden, kan de mere kedelige ting blive glemt.

Grøn: Stabilitet

Den grønne personlighed vægter stabilitet højt i livet. Hvis du scorer højt på grønt i din DISC-profil, så er du rolig, diplomatisk og idealistisk. Som grøn er det for eksempel vigtigt for dig, at dine kolleger føler sig hørte, når beslutninger skal træffes. Du er en udpræget holdspiller, men man skal ikke tage fejl af en grøn. Selvom du ofte søger kompromiset, er du stærkt forankret i netop dine principper om diplomati og ordentlighed mellem mennesker.

Positivity
Logical

Blå: Kompetent

Den blå personlighedstype er en, der er mere observerende og diskret. Hvis du er blå, så er du analytisk, logisk og grundig, og de kvaliteter kan være en styrke i dit arbejdsliv. Din grundige tilgang til dine arbejdsopgaver gør dig tillidsvækkende, men du kan samtidig virke en smule perfektionistisk og reserveret.

DISC-profil test – hvordan foregår det?

Testen består af en lang række spørgsmål, der måler dine adfærdsmønstre. Det er altså ikke bare et spørgsmål om, hvem du er, men også om, hvordan du reagerer under forskellige omstændigheder. Det bedste, du kan gøre, er at svare hurtigt, intuitivt og uden at overtænke. Det giver typisk de mest præcise svar.

Når jeg får dine resultater, har jeg et klart billede af, hvor du falder inden for DISC’s fire dimensioner. Men for at kunne tolke en DISC-analyse korrekt, skal man kunne læse mellem linjerne og forstå, hvordan de forskellige elementer i modellen spiller sammen.

Det hjælper jeg dig med. Som coach for virksomheder, ledere og private har jeg i mange år anvendt DISC-testen til at hjælpe mennesker med at realisere deres potentiale, fremme deres udvikling og til at tage kontrol over deres livs- og arbejdsglæde.

Team

DISC til virksomheder: Bliv en bedre leder og et stærkere team

Vil du gerne være en endnu bedre leder eller styrke sammenholdet i jeres team? Med jeres personlige DISC-profiler får du et redskab til at forstå, hvor dine styrker og svagheder ligger som leder, mens du lærer, hvordan du bedst kan motivere hver enkelt medarbejder. For i bund og grund handler det om at forstå og værdsætte forskellene, der gør hvert teammedlem unikt.

Få et stærkere team

Når I alle har fået kortlagt jeres personlige DISC-profiler, har I en genvej til at forstå hinanden, gøre samarbejdet lettere og spille hele teamet stærkere.

Med en solid uddannelsesbaggrund inden for business coaching, mindfulness, stress- og konflikthåndtering har jeg en stærk værktøjskasse til at hjælpe jer. Et af mine foretrukne redskaber er DISC, som jeg mange gange har set skabe positiv forandring og vækst for virksomheder.

Med DISC-modellen kan vi skabe stærke ledere og robuste teams. Når du ved, hvordan hver enkelt kollega er i teamet, kan vi skabe strategier, der udnytter hver medarbejders styrker. Med min hjælp får I ikke bare den teoretiske viden, men et redskab, I kan bruge hver dag til at blive stærkere sammen.

Team-1
Understand

Forstå hinanden og løs konflikter

Du har måske overvejet, hvordan du kan lære at løse konflikter på arbejdet, når de opstår? At undgå dem kan vi aldrig, men vi kan lære, hvordan vi bedst møder dem.

DISC-profilen kan være øjenåbnende. Ikke bare for den enkelte person, men også på hele arbejdspladser, der kan bruge hinandens profiler til at få en dybere forståelse for de mennesker, vi omgås og arbejder sammen med.

Om du er leder eller medarbejder, kan en forståelse for DISC-profil typer gøre hverdagen lettere ved at reducere misforståelser og fremme en mere harmonisk omgangstone.DISC-profil til personlig coaching

Din personlige DISC-profil er en genvej til personlig udvikling. Ved at forstå din egen profil kan du tage kontrollen over din livsglæde, din udvikling og dine private og professionelle relationer.

Personlig coaching handler om at hjælpe dig med at skabe det liv, som du drømmer om. Måske er der dele af dig selv eller dit liv, du gerne vil ændre? Eller måske søger du råd til at skifte karriere eller starte op på en ny livsstil?

Som personlig coach begynder vi en proces, hvor jeg over en kortere eller længere periode hjælper dig med at identificere mål, udforske muligheder, træffe beslutninger og eksekvere på dine handlinger – både privat og professionelt.

Personal growth

Fakta om DISC

 • Værktøj til at forstå din adfærd og handlemønstre
 • Værktøj til ansættelse af medarbejdere
 • Værktøj til personlig udvikling og motivation
 • Værktøj til bedre kommunikation
 • Værktøj til konflikthåndtering
 • Værktøj til at forbedre samarbejdet
 • Prisen for en DISC-profil inklusiv feedback – kr. 3.500 + moms

Udbyttet

 • Personlig udvikling
 • Aktiv lederudvikling 
 • Udvikling af teams
 • Større selvindsigt
 • Forståelse for hinanden
 • Forbedret kommunikation 
 • Hjælp til konfliktløsning 
 • Udnyttelse af ressourcer
 • De rigtige medarbejdere
 
 
INDSIGT-FORSTÅELSE-HANDLING 

Klar til udvikling?

Udfyld dine oplysninger, så vender jeg tilbage!